We worden begin juni benaderd door de directeur ICT van een grote zorgorganisatie, voor de inzet van de Team Navigator. Binnen de zorg wordt ICT steeds belangrijker. Er is behoefte aan teamontwikkeling voor het professionaliseren van de afdeling ICT. Om een goede start te maken wil men de mogelijkheden voor groei en ontwikkeling van het personeel met de HR vlootschouw beter in beeld brengen.

Uitdaging van de afdeling ICT

De groei van de afdeling ICT binnen de zorgorganisatie komt voort uit twee ontwikkelingen:

  1. Het zorgproces wordt steeds meer vanuit ICT ondersteund
  2. Klantbeleving is steeds afhankelijker van ICT

Voor het professionaliseren van de afdeling betekent dit, dat het team zich op meerdere vlakken tegelijkertijd moet ontwikkelen: de betrouwbaarheid moet omhoog (nu afhankelijkheid toeneemt stijgen ook de risico’s), bereikbaarheid vergroten (overal moet toegang zijn), communicatie verbeteren (klant komt centraal te staan), nieuwe innovaties doorgevoerd (zorg wil in kunnen spelen op vernieuwingen), capaciteit moet omhoog (meer en sneller kunnen reageren), veiligheid en privacy moet gewaarborgd blijven etc.

Vanuit teamontwikkeling betekent het voor de medewerkers ICT dat ze naast verstand van automatisering ook begrip moeten hebben van het zorgproces.

Door de toenemende complexiteit en verwevenheid van het primaire proces en de ICT-oplossingen moeten ze vaker samenwerken om te komen tot een goede oplossing.

Om de gevolgen van deze transitie zichtbaar te maken en de juiste keuzes te maken, is gekozen voor de inzet van de Team Navigator. In een gezamenlijke workshop met alle betrokken managers betrokken, is ieder team in kaart gebracht.

Demo Dashboard Team Navigator

Aanpak van de HR vlootschouw

Alle medewerkers zijn geschouwd op basis van hun prestatie in het verleden, de inzetbaarheid in het heden en de potentie richting de toekomst. Hierdoor is er overzicht gecreëerd op basis waarvan besluitvorming mogelijk is gemaakt.

Op basis van de drie assen is iedere medewerker verbonden aan een teamontwikkeling profiel. Deze profielen zijn op hun beurt verbonden aan de ruimte die zij per medewerker biedt voor hun bijdragen aan de verandering. Op deze wijze is zichtbaar gemaakt waar de mogelijkheden en beperkingen voor de ontwikkeling van het team zitten.

De tweede stap is het benoemen van de kritische functies en personen. Door de kritische functies te benoemen is zichtbaar welke problemen directe aanpak verdienen. Urgente kansen en mogelijkheden die de verandering beïnvloeden krijgen voorrang in het proces. Kritische posities moeten als kartrekker een positieve stimulans geven aan de verandering.

Starten met de workshop

Na een voorbereiding waarin de workshop en het team in de Team navigator is klaargezet hebben we een dagdeel ingepland om de HR vlootschouw uit te voeren. De direct verantwoordelijke leidinggevende heeft regie over zijn eigen team en de overige managers nemen de rol van kritische beschouwer. Zo ontstaan mooie discussies over prestatie, potentie en inzetbaarheid van de medewerkers binnen het team.

voorbeeld organisatieweergave Team Navigator

Het resultaat voor de afdeling

In anderhalf uur hebben we het hele ICT-team in beeld. Vanuit de onderzoeksvraag kunnen conclusies verbonden worden aan de ruimte die er in het team is om medewerkers te ontwikkelen en professionaliseren.

Vanuit de kritische posities in het Team moeten een aantal stevige conclusies getrokken worden. Verschillende medewerkers hebben de verkeerde rol, worden te weinig uitgedaagd of verkeerd ingezet.

Iedere manager heeft overzicht over zijn eigen uitdagingen die vanuit de rollen vertaald kunnen worden in interventies per medewerker. In 1 ochtend zijn er meerdere knopen doorgehakt die gaan bijdragen aan het versnellen van de groei en professionalisering van de afdeling.

Hoe komt het dat de inzet van de Team Navigator zo veel impact heeft?

Een van de managers verwoordt het als volgt:

“Het is leuk om te doen, het geeft direct inzicht en ik heb nu concrete handvatten waarmee ik verder kan.”

Ben je benieuwd wat het voor jouw afdeling op kan leveren?

Bel of mail ons, dan richten we het proces graag met jullie in.

Binnen een week helpen we ook jouw organisatie of afdeling concreet op weg.