Het gebruik van de HR vlootschouw is een goede manier om met teamontwikkeling te starten en teams te coachen en ontwikkelen richting groei. De HR vlootschouw is een kwalitatief instrument vanuit Strategische personeelsplanning toolbox. Het doen van een vlootschouw geeft direct inzichten die je kunt omzetten in goede interventies die bijdragen aan groei en ontwikkeling van je organisatie.

De HR vlootschouw, -onderdeel van de Team Navigator– is ontstaan vanuit de HR3P matrix en 9 Grid en gebaseerd op twee belangrijke vragen:

  1. Wat is de prestatie van een medewerker?
  2. Wat is de potentie van een medewerker?

Wij hebben prestatie en potentie in de Team Navigator aangevuld met de vraag:

  1. Wat is de inzetbaarheid van de medewerker?


Deze laatste vraag heeft zeker de laatste jaren aan relevantie toegenomen omdat verzuim, flexibiliteit en eigenaarschap van grote invloed zijn op het organisatiesucces.

Resultaat van een HR vlootschouw

Door als leidinggevende of management medewerkers te verdelen in 3 of 4 categorieën ontstaat er een gestructureerd overzicht. In dit overzicht staat de mate waarin medewerkers nu en in de toekomst passen op de functie die ze vervullen.

Door alle medewerkers op hetzelfde moment in dezelfde setting te beoordelen ontstaat er een goed overzicht. Met dit overzicht worden de verschillen in ontwikkeling tussen medewerkers zichtbaar. Vanuit deze verschillen kan een leidinggevende zijn interventies slimmer plannen.

Het overzicht biedt ook een goede basis om het gesprek met de medewerkers over hun rol in het team aan te gaan. Iedere rol heeft zijn eigen kenmerken en mogelijkheden om het team in de groei te versterken. Deze voorbereiding zorg ervoor dat een leidinggevenden vanuit de rol van de medewerker een bijdrage aan de teamdoelstelling kan afspreken. Deze voorbereiding geeft direct een betere structuur om te komen tot het goede gesprek.

Het tweede voordeel  van het overzicht is dat extreme afwijkingen tussen verwachting en uitkomsten echt zichtbaar worden. Visueel is direct duidelijk wat het effect van de uitkomsten op het team is. Met dit beeld kan HR gericht onderzoeken wat de problemen zijn die leiden tot de geconstateerde verschillen.

Uitdagingen bij de HR vlootschouw

Het uitvoeren van een HR vlootschouw is onderdeel van strategische personeelsplanning (klik door voor onze infografic over SPP). Het is een proces, waarbij de groei van de organisatie centraal dient te staan. De vlootschouw is met name interessant vanuit het voorspellende karakter. We vragen immers wat een leidinggevende verwacht.

Prestatie en vooral potentie en inzetbaarheid bepalen begint altijd als een schatting. Schatten is iets anders dan zeker weten. De eerste kee rkan het lasitg zijn een goede inschatting van de medewerkers te maken. Alleen door het vaker te doen, en kritisch te reflecteren op je eigen verwachting en de uitkomsten daarvan leer je intuïtief steeds betere inschattingen te maken.

Zowel HRM-professionals als leidinggevenden, directies en ook medewerkers moeten accepteren dat leren inhoud dat ook fouten gemaakt kunnen worden. Een HR vlootschouw is niet bedoeld als absoluut instrument, maar geeft inzicht voor het sturen op groei.

Groei vormgeving is het gevolg van aandacht geven aan de medewerkers in het team, de afdeling en de organisatie die jou verder gaan helpen. Tegelijkertijd moet kritisch rekening gehouden worden met medewerkers waarbij de veranderen de context niet meer past.

Een HR vlootschouw gaat uit van een loopbaan levenscyclus in een team en in een functie. Net als in het leven is er een moment van komen, leren, groeien en ontwikkelen, presteren en afscheid nemen. Meer hierover lees je in het boek: alles over de personele vlootschouw.

Kwalitatief instrument

De HR vlootschouw (soms ook talentschouw of personeelsschouw genoemd) is een kwalitatief HR instrument voor het in kaart brengen van een teams.

De verschillende rollen van een medewerker bij teamontwikkeling in de hr vlootschouw

De vijf rollen die een medewerker in de vlootschouw van de Team Navigator kan krijgen voor het versnellen van teamontwikkeling

Aanvullende mogelijkheden van onze HR vlootschouw de Team Navigator

De Team Navigator heeft door een slim algoritme een statistische aanvulling. Hierdoor kunnen we aanvullende statistiek toepassen op de populatie van alle medewerkers. Hierdoor kunnen we kwalitatieve input onderbouwen en vergelijken met de normaalverdeling. Dit voorkomt dat er te grote afwijkingen ontstaat en leidinggevenden een onrealistische beeld geven.

De team navigator biedt als extra optie de mogelijkheid voor het inlezen van aanvullende HR-KPI’s die vanuit andere bronnen zijn aangeleverd. Denk hierbij aan verzuimcijfers, output, kwaliteit of bijvoorbeeld klanttevredenheidsgegevens.

Een vlootschouw geeft dus inzichten die bij kunnen dragen aan strategische HR vraagstukken en vormen van beleid. En het helpt de leidinggevende bij het beter begrijpen en aansturen van ontwikkeling in zijn eigen team.

Een medewerkers ontwikkeld zich in de tijd door alle rollen van de vlootschouw

Een medewerker ontwikkeld zich met de pijl mee in de tijd. Door teamontwikkeling groeit de medewerker van rol naar rol door het vlootschouw model

De Team Navigator maakt kansen en mogelijkheden voor groei transparant. En door het longitunale karakter wordt ook de invloed van HR en de leidinggevende op de groei van het team zichtbaar. Het vraagt van leidinggevenden en de HR-professional om zich kwetsbaar op te stellen, zodat ze samen kunnen leren.

De ervaring die je krijgt met de Team Navigator is totaal verschillend van alle andere instrumenten die binnen HR gebruikt worden. Waarschijnlijk dat het gebruik nog niet standaard in bedrijven wordt ingezet. Maar dat hopen we met onze aanpak snel te veranderen.

Klik hier en bekijk met de gratis tour hoe de team navigator werkt

Passendheid van de naam ‘HR vlootschouw’

De term vlootschouw past bij de gouden eeuw. Dit was de tijd dat Nederlandse vloot over de wereldzeeën heerste. Bij het aansturen van een vloot houdt een admiraal rekening met in ieder geval twee belangrijke kenmerken, die tegenwoordig ook actueel zijn bij het aansturen en ontwikkelen van teams.

  1. Een vloot bestaat uit schepen met verschillende kwaliteiten.
  2. Een schip verplaatsen kost veel tijd.

Een slimme positionering van je schepen, ten opzichte van de vijand, betekent de winst of het verlies van de vlootslag. Een admiraal moest daarom bijtijds nadenken over de slimste positie die een schip in moest nemen om het maximale uit de kwaliteiten te halen. Door het talent van enkele van onze admiraals, is het Nederland met regelmaat is gelukt om vlootslagen tegenover een sterkere vijand toch naar haar hand te zetten.

Het maximale uit medewerkers halen

Ook een leidinggevende wil het maximale uit de kwaliteiten van zijn medewerkers halen. Hierbij gelden vergelijkbare problemen: iedere medewerker heeft verschillende talenten en drijfveren. En het ontwikkelen van de capaciteiten van medewerkers vraagt veel tijd en energie. Een Team Ontwikkel Professional moet daarom slim nadenken over het aantrekken, inzetten, ontwikkelen en uit laten stromen van medewerkers. De juiste keuze kan het succes van de organisatie sterk beïnvloeden.

Ruimte voor teamontwikkeling zichtbaar maken, vanuit verleden, heden en toekomst

Vanuit verleden, heden en toekomst invloed uitoefenen op de ontwikkeling van medewerkers in het team

Een goede vlootschouw heeft de kenmerken in zich om zowel het verleden (ervaringen), het heden (competenties) en de toekomst (potentie) in zich te verenigen. Niet alleen maakt dit een vlootschouw waardevol om de concurrentie te verslaan. Het maakt het ook leuk voor leidinggevenden, omdat het je de ruimte geeft over de ontwikkeling van medewerkers en het team na te denken.

Aanvullende informatie en ideeën over de HR vlootschouw

Wil je nu meer weten over de inzet en toepassing van een vlootschouw, lees dan mijn blog over “inzet van de vlootschouw”, een casus bij een ICT afdeling in de zorg of bekijk onze infografic en blog over “strategische personeelsplanning”

Ervaar de werking van de Tour gratis